Cévní onemocnění mozku

Cévní onemocnění mozku můževznikly kvůli hypertenzi, cévním malformacím (arteriovenózním aneurysmům), vaskulární ateroskleróze v mozku av hlavních cévách hlavy. Mezi příčiny patří vaskulitida, phakomatóza, trauma, krevní onemocnění a srdeční onemocnění.

V lékařské praxi mrtvice aoběhové poruchy v mozku přechodné povahy. Přechodné poruchy (dyscirkulační poruchy, přechodné ischemické ataky) jsou charakterizovány cyanózou pokožky obličeje a viditelnými slizničními membránami, v některých případech je pozorována obočí. Poruchy, hluk a bolest hlavy jsou typickými projevy poruch. Společným charakteristickým rysem je mdloba, doprovázená chladu a cyanózou v končetinách.

Cévní onemocnění mozku,Mohou být charakterizovány slabostí a necitlivostí přechodné přírody v končetinách (hemiparéza), malými poruchami řeči, křečovými záchvaty, porušením funkcí kraniálních nervů a poruchami vědomí.

Trvání neurologických příznaků jeněkolik minut nebo hodin, ale ne více než dvacet čtyři hodin. V řadě případů, pod záminkou přechodných poruch v oběhu, se vyvinou mikro-mrtvice. Je třeba poznamenat, že v takových případech je velmi obtížné rozpoznat mikroúraz.

Zhoubný průběh esenciální hypertenzemůže způsobit otok mozku, který je doprovázen náhlým výskytem bolesti hlavy, zvýšení kýchání nebo kašel, zvracení, snížení srdeční frekvence, nevolnost, závrať, meningeální příznaky. V řadě případů je charakteristika koordinace pacienta.

Cévní onemocnění mozku,což způsobuje poruchy v oběhu různých artérií, charakterizované různými příznaky, které závisí na nedostatku krevního zásobení vhodné oblasti mozku. Přechodné poškození v krevním oběhu, které postihuje vnitřní karotidovou arteriu, může vyvolat slovní poruchu nebo hemiparézu krátkodobého kursu v opačné části těla. Vývoj poruch v oběhu vertebrálních artérií způsobuje dvojité vidění, bolesti hlavy, poruchy koordinace.

Při těžkém aterosklerotickém toku jsou cerebrovaskulární nemoci vyjádřeny v akutní cirkulační insuficienci mozku, doprovázené různými příznaky organické povahy.

Jako projevy je třeba poznamenat poklespaměť a intelekt, snížená pozornost, vznik emoční nestability, patologické reflexe, podrážděnost. Akutní poruchy v oběhu mohou vést k trombóze nebo embolizaci. Tyto stavy jsou častou příčinou mrtvice.

Mohou se nosit poruchy v krevním oběhuvrozený charakter. K patologickým vrozeným malformacím v vaskulárním vývoji je vaskulární malformace mozku. V tomto případě je pozorováno nesprávné spojení žíly nebo tepny nebo obojí. Příčina patologie je stále nejasná. Rozsah těchto patologií může být odlišný.

Při onemocnění může být zjištěno množství cévních onemocněnínitroděložní růst. Ultrazvuk se zpravidla používá k diagnostice. Tak například jsou určeny cysty cévních plexů mozku. Toto místo nemá nervové buňky a podílí se na výrobě tekutin. Tato tekutina je nezbytná pro vývoj fetálního mozku. V některých případech jsou blokovány okolními buňkami. To vede k vytvoření dutiny (cysty).